Jak kupić bilet miesięczny?

W celu nabycia biletu miesięcznego należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w Naszym biurze lub do pobrania na Naszej stronie internetowej.
W celu nabycia biletu miesięcznego należy wypełnić wniosek, który dostępny jest w Naszym biurze lub do pobrania na Naszej stronie internetowej.

Wymagane dokumenty

Bilet ulgowy

W przypadku zakupu biletu ulgowego, należy dostarczyć ksero legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do korzystania z ulg.

Bilet normalny

W przypadku zakupu biletu normalnego, należy dostarczyć dowod osobisty do wglądu pracownika w celu potwierdzenia tożsamości.

Sprzedaż odbywać się będzie od 25 dnia miesiąca poprzedzającego ważność biletu
lecz nie później niż do 10 dnia miesiąca na który będzie zakupiony bilet.

Sprzedaż odbywać się będzie od 25 dnia miesiąca poprzedzającego ważność biletu lecz nie później niż do 10 dnia miesiąca na który będzie zakupiony bilet.